Bezobratři - moravské a slovenské lidové hudby

Bezobratři - moravské hudby a folklor
Vycházíme z kořenů moravské a slovenské lidové hudby, ale snažíme se k její interpretaci přistupovat otevřeně a nestrojeně. Nevyhýbáme se ani vlastní tvorbě, byť je lidovostí stále výrazně inspirovaná. Postupně hledáme cesty, jak si zachovat k tradiční muzice pokoru a jak s ní zároveň pracovat pro nás přirozeným a opravdovým způsobem.

CD Desátý den trní bylo nominováno na žánrovou cenu Anděl 2014 v kategorii world music. Za CD Bezobav jsme ji získali (Anděl 2010).Příběh sleduje význam české moravské lidové hudby v české společnosti. Začíná ukázkou toho, jak se zvuk hudby v průběhu 20. století měnil v důsledku technologického pokroku, modernizace a instrumentace. Jak doba postupuje, tento styl hudby vymřel. Příběh pojednává o historii české moravské lidové hudby a o tom, jak se rozšířila do dalších zemí, včetně Slovenska, Polska, Rakouska a Maďarska. Nakonec hovoří o tom, kde je tato forma hudby nyní a co lidé dělají, aby ji udrželi naživu.

Hudební žánr moravské hudby je jako žádný jiný. Je to mix rytmů a nuancí z České republiky a Moravy. Zvuky této hudby nikdy nezestárnou; písně zní vždy nové a pro ucho zcela okouzlující.

Letošní ročník českomoravského hudebního festivalu byl v plném proudu: vzduch byl plný veselých písniček a tanců a dokonce se děti točily v kruzích, aby včas provedly chytré kopy a kroky do rytmu. Když se obrátila ke svým přátelům, Veronika se široce usmála.
„Všichni jsou tak šťastní,“ řekla, „je to tak krásný den.“

Najednou se u pódia ozval křik jedné ženy. Hudebníci se zastavili - uprostřed písně - a zděšeně zírali na něco mezi nimi. Veronika se otočila, aby zjistila, co to je: krev prosakující zpod jedné z laviček v oblasti publika.
Když přeběhla, aby zjistila, jestli může